THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Hậu (trong)


Địa chỉ: Ấp Phước Hậu ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3223297.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

16phuochau-tt-bcd