THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Hảo


Địa chỉ: Ấp Đa Hậu, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3890959.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Châu Thành

tt-phuoc-hao-htbcd-tra-vinh

tt-phuoc-hao-htbcd-tra-vinh2