THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phúc Đức


Địa chỉ: Thôn Phúc Đức, Xã Sai Sơn, H Quốc Oai (cũ Hà Tây), Hà Nội. Điện thoại: 024. 23216629.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hà Nội Huyện Quốc Oai Miền Bắc

tt-phuc-duc-httn-ha-noi
Bản đồ