THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phú Thuận


Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, Xã Phú Thuận, Huyện Bình Đại, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3745092
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Bình Đại Đang xây dựng

tt-phu-thuan-httn-ben-tre
Lễ An vị ngày ngày 18 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ (Dl. 10-11-2014)
Ảnh cũ trước khi xây dựng:
10PhuThuanTT