THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phú Nhiêu


Địa chỉ: Khóm 63, Thôn Phú Nhiêu, Xã Hòa Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa, PhúYên.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Phú Yên Huyện Tây Hòa

tt-phu-nhieu-htcl-phu-yen