THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phú Ngãi Trị


Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3662854.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Long An Huyện Châu Thành

10phungaitri-tt-httn-longan