THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phú Kiết


Địa chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3845725.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tt-phu-kiet-httn-tien-giang
tt-phu-kiet-httn-tien-giang2