THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phú Hữu


Địa chỉ: Xã Phú Hữu Huyện An Phú, An Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện An Phú Đang xây dựng

tt-phu-huu-httn-an-giang
Họ Đạo xã Phú Hữu huyện An Phú được thành lập năm Canh Dần – 2010, chưa có Thánh Thất. BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh. Được UBND tỉnh An Giang chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 24/GP-XD ngày 14-9-2011, UBND huyện An Phú cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 09 tháng 10 Tân Mão (Dl. 04-11-2011) tại Công văn số 502/UBND-NV ngày 06-10-2011.