THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phong Mỹ


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3896854.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Giồng Trôm

10PhongMy