THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phổ Thạnh (Sa Huỳnh)


Địa chỉ: QL 1A, Thôn Thạch Bi, Xã Phổ Thạnh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0122 445 7270
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ

tt-pho-thanh-sa-huynh-htcktq-quang-ngai2

tt-pho-thanh-sa-huynh-htcktq-quang-ngai