THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Perth


Địa chỉ: 32 Bardley Avenue Girrawheen WA Zip 6064 Australia. Điện thoại: 61-8-93427611.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Úc (Australia) Western Australia Nước ngoài

tt-perth-au

Có trường Việt Ngữ Cao Đài