THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nhựt Ninh


Địa chỉ: Ấp Thuận Lợi, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Long An. Điện thoại: 0272 3227693
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Tân Trụ

tt-nhut-ninh-htbcd-long-an

Ảnh cũ:

2NhutNinh-bcd-longan

Ngày 12-13 tháng 11 năm Bính Thân (dương lịch ngày 10-11 tháng 12 năm 2016) tổ chức Lễ Khánh Thành Thánh Thất Họ Đạo Nhựt Ninh.