THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nha Trang


Địa chỉ: 88 Huỳnh Thúc Kháng, P Tân Lập, Thành phố Nha Trang. Điện thoại: 0258. 351.9698.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Khánh Hòa Nha Trang

tt-nha-trang-httn-khanh-hoa2

tt-nha-trang-httn-khanh-hoa