THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nguyệt Cảnh


Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Vàm, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. Điện thoại: 0290.3889307.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Cà Mau Huyện Phú Tân

tt-nguyet-canh-htmcd-ca-mau

tt-nguyet-canh-htmcd-ca-mau2