THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ngọc Tâm Đàn


Địa chỉ: Ấp Vàm Sáng, Xã Đông Hưng B, Thị Trấn An Minh, Huyện An Minh, Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Kiên Giang Huyện An Minh

tt-ngoc-tam-dan-htmcd-kien-giang