THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ngọc Hòa


Địa chỉ: Ấp Phước Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải (cũ Giá Rai), Bạc Liêu.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Bạc Liêu Huyện Đông Hải

tt-ngoc-hoa-htmcd-bac-lieu2

tt-ngoc-hoa-htmcd-bac-lieu