THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ngọc Bửu Quang


Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp Xã Ngọc Chánh (cũ xã Thanh Tùng), Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Cà Mau Huyện Đầm Dơi

tt-ngoc-buu-quang-htmcd-ca-mau
tt-ngoc-buu-quang-htmcd-ca-mau2