THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nghĩa Trung Hưng


Địa chỉ: Đội 7 Thôn Kỳ Thọ (Bắc), Xã Hành Đức, H Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.2216.027.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Nghĩa Hành

tt-nghia-trung-hung-httg-quang-ngai2