THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nam Trung Hoà


Địa chỉ: Thôn Túy La, Xã Điện Hồng, H Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3741.505.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Điện Bàn

tt-nam-trung-hoa-httg-quang-nam

tt-nam-trung-hoa-httg-quang-nam2