THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nam Hoa


Địa chỉ: Ấp Bãi Nam, Hòn Nghệ, Xã Bình An, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3831153.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện Kiên Hải

tt-nam-hoa-htby-kien-giang

tt-nam-hoa-htby-kien-giang2