THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Yên


Địa chỉ: Số 38, lô 1, Ấp 6, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An. Điện thoại: 0272 3648538.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Bến Lức

7myyentt-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp 6, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3648538.

1951: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Thái Giáo Sư Huỳnh Văn Tỵ; Giáo Sư Nguyễn Văn Du. Hiến đất: Thái Giáo Sư Huỳnh Văn Tỵ (quy thiên: 14-9 âm lịch). Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1951-1961: Thái Giáo Sư Huỳnh Văn Tỵ.
1961-1969: Giáo Sư Nguyễn Văn Du.
1969-1973: Lễ Sanh Nguyễn Văn Giỏi.
1973-1985: Ngọc Giáo Hữu Châu Văn Cung.
1985-1995: Ngọc Giáo Hữu Đặng Công Cẩn.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1995): Thượng Lễ Sanh Huỳnh Ngọc Thơm (sinh: 1938); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Nguyễn Thị Gương (sinh: 1946); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Huỳnh Ngọc Ẩn (sinh: 1946); Chánh Trị Sự nam: Lê Văn Ngoạt (sinh: 1949); Chánh Trị Sự nữ: Lễ Sanh Nguyễn Thị Hoa (sinh: 1923). Có 1 giáo hữu; 7 lễ sanh; 23 chức việc; 214 tín đồ.