THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Phước


Địa chỉ: Ấp Cái Kê, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Điện thoại: 01675408240.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Mang Thít

tt-my-phuoc-httn-vinh-long2