THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Long


Địa chỉ: Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3910.567.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Đồng Tháp Huyện Cao Lãnh

tt-my-long-htcl-dong-thap