THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Lộc


Địa chỉ: Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3737092.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

15myloc-tt-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3737092.

09-4-1936 (18-02 Bính Tý): Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Phối Sư Phan Thị Mía (quy thiên: 01-7 âm lịch); Thượng Phối Sư Nguyễn Văn Yên (quy thiên: 17-10 âm lịch); Giáo Sư Nguyễn Tăng Thiều. Hiến đất: Thượng Phối Sư Nguyễn Văn Nhị (hiến 10.000m2, quy thiên: 25-8 âm lịch); Giáo Sư Hồ Văn Cẩn (hiến 5.000 m2). Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1936-1948: Thượng Phối Sư Nguyễn Văn Yên.
1948-1951: Thượng Giáo Hữu Hồ Văn Sỏi.
1951-1954: Thái Giáo Hữu Phạm Văn Trang.
1955-1965: Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Cúc.
1966-1968: Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Bá.
1969-1971: Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Tâm.
1972-1996: Ngọc Giáo Sư Mai Văn Khá.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Huỳnh Văn Sơn (sinh: 1924); Giúp Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Phạm Văn Trì (sinh: 1928), và Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Quít (sinh: 1939); Chánh Hội Trưởng: Thái Lễ Sanh Võ Văn Mạnh (sinh: 1930); Chánh Trị Sự nam: Trần Văn Đôi (sinh: 1938); Chánh Trị Sự nữ: Mã Thị Thị (sinh: 1929). Có 29 lễ sanh; 24 chức việc; 854 tín đồ: 854.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Huỳnh Văn Sơn, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 21- 6-2000 đã trợ giúp tài liệu.