THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Hòa


Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3858377.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Ba Tri

MyHoaTT