THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Hạnh Bắc


Địa chỉ: Ấp Trấn Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An. Điện thoại: 0272 3849513
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Đức Hòa

8myhanhbactt-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Trấn Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3849513.
1927: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mật (nơi sinh: xã Mỹ Hạnh).
1963-1965: Sửa chữa.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Rình; Thái Giáo Sư Nguyễn Văn Mão; Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Bổ.

2000: Có 450 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Hoằng đã trợ giúp tài liệu.