THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Hải (Mỹ An cũ)


Địa chỉ: Phường Mỹ Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Ninh Thuận TP Phan Rang Tháp Chàm Đang xây dựng

tt-my-an-my-hai-httn-ninh-thuan2

tt-my-an-my-hai-httn-ninh-thuan

tt-my-an-my-hai-httn-ninh-thuan3

 

Thánh Thất Mỹ An cũ – nay đã bị hoại

Vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 2 Bính Thân (Dl. 02-4-2016) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Mỹ Hải TP. Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.