THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 3)


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3663586.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Càng Long

tt-my-cam-ap-3-htbcd-tra-vinh3

tt-my-cam-ap-3-htbcd-tra-vinh

ảnh cũ