THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Minh Thiên Đàn


Địa chỉ: Ấp An Trạch Đông, Xã Vĩnh Trạch (cũ Thuận Hòa), TP Bạc Liêu, Bạc Liêu.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Bạc Liêu TP Bạc Liêu

tt-minh-thien-dan-htmcd-bac-lieu3

tt-minh-thien-dan-htmcd-bac-lieu

tt-minh-thien-dan-htmcd-bac-lieu2
Ảnh cũ