THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Minh Ngọc Đàn


Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ 3, Huyện An Biên, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3881747.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện An Biên

tt-minh-ngoc-dan-htby-kien-giang

tt-minh-ngoc-dan-htby-kien-giang2
Ảnh cũ, trước khi xây thánh thất