THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Minh Nghĩa Đàn


Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3624081-0297.3624081.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện Châu Thành

tt-minh-nghia-dan-htby-kien-giang