THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Lý Sơn


Địa chỉ: Đội 6, Thôn Tây, xã Lý Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3867.483.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Lý Sơn

tt-ly-son-httg-quang-ngai
Bản đồ