THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Trì


Địa chỉ: Ấp Long Thành, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3679149.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Long An Huyện Châu Thành

tt-long-tri-httn-long-an

tt-long-tri-httn-long-an2
Ảnh cũ:
8longtri-httn-tt-longan