THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Tiên


Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3811507.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tt-long-tien-htbcd-tien-giang