THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Thượng


Địa chỉ: Ấp Chợ Long Đinh, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3734401.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

11longthuong-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Chợ Long Định, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
Điện thoại: 072 3734401.

1946: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Giáo Sư Nguyễn Văn Hiển (quy thiên: 26-02 âm lịch). Hiến đất: Giáo Sư Nguyễn Văn Hiển (hiến 2.000m2 ), và Võ Văn Sô (hiến 3.200m2, quy thiên: 01-12 âm lịch). Đứng bộ: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Mai (từ 1997).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1945-1949: Giáo Hữu Ngọc Mỹ Thanh.
1950-1970: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Tòng.
1970-1973: Giáo Hữu Ngọc Cường Thanh.
1973-1978: Giáo Hữu Ngọc Sơn Thanh.
1979-1980: Giáo Hữu Thái Hảo Thanh.
1981-1990: Ngọc Giáo Sư Trần Văn Hanh.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1993): Thượng Giáo Hữu Lê Văn Giáo (79 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Mai (76 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Nguyễn Thị Mao, và Thượng Lễ Sanh Nguyễn Minh Cát; Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Mai (76 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Châu Ngọc Tùng (48 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Trần Thị Ba (70 tuổi). Có 17 lễ sanh; 20 chức việc; 200 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Giáo Hữu Lê Văn Giáo, Đầu Họ Đạo, ngày 12-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.