THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Thới


Địa chỉ: Ấp Long Thới, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0958147028.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

10longthoi-tt-bcdlongan 2

 

10longthoi-tt-bcdlongan 1

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 0958147028.

1953: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: ông Võ Văn Láng (quy thiên: 15-10 âm lịch). Hiến đất: các ông Võ Văn Láng, Võ Văn Lương, và bà Phạm Thị Ngãi. Đứng bộ: ông Nguyễn Văn Hoài (thời gian 1953-1990).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1953-1963: Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Đại.
1963-1965: Thượng Lễ Sanh Võ Văn Thân.
1965-1968: Thái Giáo Hữu Lê Văn Điển.
1968-1972: Thái Giáo Hữu Trần Văn Sanh.
1972-1977: Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Cao.
1977-1985: Thượng Lễ Sanh Võ Văn Thơ.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1985): Thượng Lễ Sanh Võ Văn A (62 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Võ Văn Được (65 tuổi), và Thượng Lễ Sanh Võ Văn Thơ (74 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Võ Văn Gắt (51 tuổi); Chánh Trị Sự nam: tu sĩ Trần Văn Bạn (48 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Trần Thị Miên (53 tuổi). Có 1 giáo sư; 2 giáo hữu; 9 lễ sanh; 8 chức việc; 303 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Võ Văn A, Đầu Họ Đạo, ngày 15-5-2000 đã trợ giúp tài liệu.