THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Thới


Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3875967.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Chợ Lách

7LongThoi-ChoLach