THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Thành


Địa chỉ: số 1/10 Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tây Ninh Huyện Hòa Thành Ngoại Ô Tòa Thánh

12LongThanh2

12LongThanh

Lược sử

Thánh thất Long Thành thuộc Ban Chỉnh Đạo Bến Tre, địa chỉ tại số 1/10 ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Thánh thất được hợp thức hóa theo Đạo lịnh số 04-ĐL/NT/ĐL ngày 29-10 Canh Tuất (27-11-1970). Theo tờ lý lịch Thánh thất đề ngày 15 tháng 8 Canh Thìn (12-9-2000) do Quyền Đầu Họ Đạo Thượng Lễ sanh Ngô Văn Hưởng ký, Thánh thất Long Thành có diện tích 3.175 m2 đất do Giáo sư Ngô Văn Của sáng lập và hiến 2354 m2 đất , Giáo sư Phạm Văn Luật hiến 354 m2 đất và Giáo hữu Trần Thái Lụa hiến 467 m2 đất. Những người Đầu Họ Đạo và đứng bộ đất thay mặt cho đạo từ 1965 gồm:

1. Giáo sư Ngô Văn Của, từ 1965 đến 1970
2. Thượng Giáo hữu Lê Văn Năm, từ 1970 đến 1974
3. Thượng Giáo hữu Nguyễn Văn Quyền, từ 1974 đến 1982
4. Thái Giáo hữu Trần Thái Lụa từ 1982 đến 1999
5. Thượng Lễ sanh Ngô Văn Hưởng từ 1999. Phó Chánh Hội Trưởng là bà Ngô Thị Khen, Chánh Trị Sự nữ là bà Nguyễn Kim Tước. Tổng số chức sắc Lễ sanh 6 vị, chức việc 5 vị. Tổng số tín đồ là 133, trong đó nam 50, nữ 83 vị.