THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Phụng


Địa chỉ: Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3896894.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

9longphung-tt-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

 

1933: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Giáo Sư Nguyễn Văn Mậu; Lễ Sanh Nguyễn Văn Huyền; Lễ Sanh Nguyễn Văn Thơi; Lễ Sanh Trần Văn Tội; và ông Nguyễn Văn Vị. Hiến đất: Lễ Sanh Nguyễn Văn Huyền. Đứng bộ: Lễ Sanh Nguyễn Văn Huyền (thời gian 1933-1969); Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Cọp (từ 1970).

 

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm


1933-1945: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mậu.
1946-1963: Thái Lễ Sanh Lưu Văn Lâu.
1964-1968: Chức việc Huỳnh Văn Miên.
1969-1982: Ngọc Giáo Hữu Bùi Văn Hai.

 

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1983): Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Cọp (60 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Phạm Văn Hòa (78 tuổi), và Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Lợi (61 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Nguyễn Văn Cát (59 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Trương Thị Giã (59 tuổi). Có 5 lễ sanh; 5 chức việc; 180 tín đồ.(*)

 

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Cọp, Đầu Họ Đạo, ngày 24-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.