THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Khánh


Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, Xã Long Khánh, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3811783.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tt-long-khanh-httn-tien-giang