THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Hữu


Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Long Hữu, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 2245442.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Thị Xã Duyên Hải

tt-long-huu-htbcd-tra-vinh

tt-long-huu-htbcd-tra-vinh2