THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Giang


Địa chỉ: Ấp Bảo, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.376.0216
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Bến Cầu

3LongGian-BenCau

3LongGian-BenCau2