THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Chữ


Địa chỉ: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.376.9045
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Bến Cầu

tt-long-chu-httn-tay-ninh

Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo ngày 24-11 Ất Mùi (Dl. 03-01-2016)