THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Bình


Địa chỉ: Ấp Hòa Phú, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3830388.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Gò Công Tây

tt-long-binh-httn-tien-giang

tt-long-binh-httn-tien-giang2