THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long An


Địa chỉ: Xã Long An, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3895226.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

6LongAnttbcd2

6LongAnttbcd

Lược sử

Địa chỉ: Số 183 quốc lộ 50, ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3895226.

 22-11-1946 (29-10 Bính Tuất): Thành lập thánh thất do đạo lịnh số 47/ĐL.

Sáng lập: Giáo Hữu Nguyễn Văn Tâm. Hiến đất: Chánh Hội Trưởng Phạm Văn Khương (quy thiên: 19-02 âm lịch); Lễ Sanh Huỳnh Thị Cơ (quy thiên: 09-5 âm lịch); và Nguyễn Thị Vi (chức việc). Đứng bộ: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Người (từ 1997).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1946-1957: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Năm.
1957-1962: Ngọc Giáo Hữu Huỳnh Văn Phấn.
1962-1967: Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Thế.
1967-1973: Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Cứu.
1973-1986: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Người.
1986-1992: Thượng Giáo Hữu Phùng Văn Chỉnh.
1992-1994: Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Chánh Điền.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Đông (64 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Giáo Hữu Nguyễn Thị Bai (75 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Trần Thị Hồng Châu (66 tuổi), và Lễ Sanh Nguyễn Thị Đặng (75 tuổi).; các chức việc: Huỳnh Văn Lang (65 tuổi), Cao Hồng Hưng (35 tuổi), và Nguyễn Thị Dung (65 tuổi). Có 1 giáo hữu; 20 lễ sanh; 38 chức việc; 242 tín đồ.( *)

 Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Đông, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 22-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.