THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Linh Huyền Thông


Địa chỉ: Quốc lộ 80, Ấp Ngã Ba (Ấp Cổng Tre cũ), Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Kiên Giang Huyện Kiên Lương

tt-linh-huyen-thong-htmcd-kien-giang