THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Linh Huyền Diệu


Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất (Ấp Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất cũ), Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Kiên Giang Huyện Hòn Đất

tt-linh-huyen-dieu-htmcd-kien-giang2tt-linh-huyen-dieu-htmcd-kien-giang