THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Liên Thành


Địa chỉ: 19/7 Đƣờng Cao Đài, P Phương Sơn, khóm Phước Bình, Nha Trang, Khánh Hòa.
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan Khánh Hòa Nha Trang

tt-lien-thanh-htcktq-khanh-hoa