THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Liên Hòa


Địa chỉ: (K 108/8 Lê Hữu Trác) số 8 Thủ Khoa Huân, An Cư 3, P An Hải Đông, Q Sơn Trà, Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3465.949.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng Quận Sơn Trà

tt-lien-hoa-httg-da-nang

Bản đồ