THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Liên Bồng


Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng. Điện thoại: 0263.3 662416.
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan Lâm Đồng Huyện Đức Trọng

tt-lien-bong-htcktq-lam-dong-1

tt-lien-bong-htcktq-lam-dong-2